מספר טלפון


8479000 - 04 קריית אתא
8479026 - 04 קריית אתא
8479216 - 04 פקס) מנהלת) המחוז
8479222 - 04 מנהלת המחוז
8479240 - 04 מוקד בקרה
8479245 - 04 פקס) מוקד) בקרה
8479333 - 04 קרית אתא
8479355 - 04 מנהלת