מספר טלפון


8578231 - 04 משה ורחל מנוח
8578232 - 04 לוי דוד
8578233 - 04 בלוך ברוניוס
8578234 - 04 סמסונוב אמיר
8578235 - 04 יעקב שרביט
8578236 - 04 חצקלביץ בני
8578237 - 04 א ו הדר בע"מ
8578238 - 04 חסין מזל