מספר טלפון


8578833 - 04 פלקסיטק בע"מ
8578838 - 04 אברהם משה