מספר טלפון


8578998 - 04 דיאדורה עפרוני אריה
8578999 - 04 מאפית כהן ובניו כהן דניאלה