מספר טלפון


8729170 - 04 שרותי מלגזות ג ה בע"מ צ מה
8729179 - 04 אלופי חי