מספר טלפון


8729190 - 04 קלפנר אוה וזאב
8729195 - 04 אנטנות הצפון א צ שיווק צייאדה
8729196 - 04 מפעלי נ סולומון בע"מ
8729198 - 04 (פקס) מפעלי ע שנפ ושות בע"מ מצברים
8729199 - 04 סרוסי סימון