מספר טלפון


8729210 - 04 גולדשטיין יעקב וציפי
8729212 - 04 א פ ס ק הנדסת חשמל מיכשור ובקרה קזנסקי ש
8729213 - 04 צור בלה
8729218 - 04 לוי אריה