מספר טלפון


8729311 - 04 אלטרף ייצור טרנספורמטורים מחלו הרמן
8729315 - 04 אריה בוסקילה
8729318 - 04 דוד מלכה וששון
8729319 - 04 אסידו שרה ודוד