מספר טלפון


8729540 - 04 לחינו' וסיעוד תיכון
8729543 - 04 טרנזיט תחנת
8729543 - 04 את דודי בע"מ צפורי
8729545 - 04 איתן רחמים ושושי
8729546 - 04 חי צפורה