מספר טלפון


8729550 - 04 זיסקינד מרים ודוד
8729551 - 04 רוסטוקר נטי ויהושע
8729552 - 04 גינדין פנחס ויוכבד
8729554 - 04 המחלקה לאחזקת רשת ביוב וניקוז כביש
8729556 - 04 טימור חיים ומאירה
8729557 - 04 יעקב לוין
8729558 - 04 רוטנשטרייך יהודית ויצחק
8729559 - 04 הרשקו פייביש