מספר טלפון


8729570 - 04 זלמן אפרים
8729571 - 04 בר משה
8729572 - 04 פורת רמי וסימה
8729576 - 04 בן אלכסנדר צבי
8729577 - 04 קרית ביאליק
8729578 - 04 בנימין ומזל בגדדי