מספר טלפון


8729601 - 04 שמואל וגניה רוטפורט
8729605 - 04 רבינר זאב
8729608 - 04 רוזנברג מאירה
8729609 - 04 שחיה בריכת
8729609 - 04 השחייה בריכת