מספר טלפון


8729611 - 04 סבח עליזה
8729613 - 04 עמיאל ציפורה
8729614 - 04 גנדלמן יעקב
8729616 - 04 לוטרינגר פני ציפורה
8729617 - 04 (פקס) סגל זלצר יציקות בע"מ
8729618 - 04 סנטקובסקי ד"ר תמרה
8729619 - 04 בן סימון חכם