מספר טלפון


8729666 - 04 ברגים חיפה בע"מ
8729667 - 04 רומנו אבי ורחל
8729668 - 04 טולידנו סמי וגבי