מספר טלפון


8729680 - 04 אברגל דינה
8729681 - 04 גוזלן יהודה ומרסל
8729683 - 04 סנדלר חיים
8729684 - 04 בירנבוים משה ומלכה
8729685 - 04 בבה שור
8729686 - 04 מטיילי עירון בע"מ
8729686 - 04 מטיילי עירון בע"מ מוסכים
8729689 - 04 ספרי ספורט הלבשה ומחנאות שחר שמואל