מספר טלפון


8729754 - 04 צוק מרים
8729756 - 04 קליימן דינה וד"ר בוריס
8729757 - 04 לוי שושנה ויצחק
8729759 - 04 זלושניק שלמה