מספר טלפון


8729790 - 04 אברהם ומתיה לאטי
8729792 - 04 מילר יעקב
8729793 - 04 חכמיאן דוד ורותי
8729797 - 04 חיים פרץ
8729797 - 04 פרץ חיים מספרה
8729798 - 04 גז רחל ומשה