מספר טלפון


9534130 - 04 חילף פאלח יוסף
9534131 - 04 זערור עמית
9534134 - 04 לניאדו אלי
9534136 - 04 ליכטנשטיין מנחם וג'וי
9534136 - 04 (פקס) מפעלי עץ כרמיאל בע"מ
9534137 - 04 סמרי מרעי
9534138 - 04 מוסך ז' שביט בע"מ
9534138 - 04 שביט 98 8791 בע"מ
9534139 - 04 כהן אורי