מספר טלפון


9534141 - 04 פינטו רוני
9534142 - 04 'פקס'
9534144 - 04 סיגלר לילך
9534145 - 04 חואלד מוחמד חסן
9534146 - 04 אטס יעל ומולי
9534147 - 04 אריאלי יעל
9534148 - 04 מיכל אוזן
9534149 - 04 סעידי מוחמד עבד אלראוף