מספר טלפון


9534160 - 04 קובנר נעמי
9534161 - 04 זובידאת ד"ר סולימאן
9534162 - 04 מזרחי אלברט
9534165 - 04 פסי ניר וגלית
9534167 - 04 עווד עטייה
9534168 - 04 נינבורג ארז ובקי
9534169 - 04 ד"ר ראובן ורותי וינברגר