מספר טלפון


9534230 - 04 'מח חשבונות ותיירות ב גרוס
9534231 - 04 חילף חלימה ווליד סעדי
9534233 - 04 ברודאי דוד ולימור
9534235 - 04 עמותת הנוער העובד והלומד
9534236 - 04 ברקאי רון
9534238 - 04 משרה בע"מ שרותי כח אדם
9534239 - 04 אבן טוב שלמה והדסה