מספר טלפון


9534280 - 04 זיידנר חיים
9534283 - 04 ישראלי יוסי
9534284 - 04 (פקס) גלובל מו"פ בע"מ
9534284 - 04 גלובל מו"פ בע"מ
9534285 - 04 נזרי יוסי ומיכל
9534286 - 04 גרוסמן מרדכי
9534288 - 04 פרסום אש