מספר טלפון


9534410 - 04 שלתיאל ישי
9534411 - 04 מתנס אגף הנוער
9534412 - 04 נרי ודוד גאולה
9534413 - 04 גפשטיין רז
9534414 - 04 פלדמן אלונה ואלכסנדר
9534415 - 04 הנדלמן דוד
9534416 - 04 כוכבי רחל
9534417 - 04 כעביה ראשיד כעביה טבאש חג'א
9534418 - 04 בייקר מיכאל
9534419 - 04 גוטהולף גדעון וחנה