מספר טלפון


9534430 - 04 לוקס דגנית ושניר יוסי
9534431 - 04 פלג יוסף
9534433 - 04 מזור קלרה ואליהו
9534435 - 04 יאשקין פאינה
9534436 - 04 ארגמן תרצה
9534437 - 04 שביט אירית ומנשה
9534438 - 04 קנר סבינה וולף
9534439 - 04 בלוססקי ישעיהו