מספר טלפון


9534551 - 04 חגאגרה נאשד
9534555 - 04 דוד מרדכי ודפנה
9534559 - 04 גילווארג אהוד וגליה