מספר טלפון


9534580 - 04 פורן שרה
9534581 - 04 הלוי מאורי
9534582 - 04 ענת אביהוד
9534583 - 04 זיאד מוחמד חגגארה
9534584 - 04 עלי חג'אג'רה זאדר
9534585 - 04 אליאש סנדרה ועידו
9534588 - 04 דהן שמעון
9534589 - 04 יונס ענת