מספר טלפון


9534670 - 04 סלמנה ראיד כעביה טבאש חג'א
9534671 - 04 סבח מאיר
9534672 - 04 מגל קלרה ויצחק
9534673 - 04 פיליס שמרית ואבישי
9534674 - 04 לנגר זוהר ורם
9534675 - 04 כרים מוחמד חג'אג' רה
9534676 - 04 נורקין אהרון
9534677 - 04 רם מנשה ודורין
9534678 - 04 רם מנשה ודורין