מספר טלפון


9534810 - 04 מילר אורית וליאור
9534812 - 04 טננבאום איציק
9534813 - 04 ורדיזר תמר
9534814 - 04 חפץ מנחם
9534815 - 04 ארנשטיין אמיר ואביגיל
9534816 - 04 ישעיהו בן אשר
9534817 - 04 ישעיהו בן אשר
9534818 - 04 זבידאת גסאן
9534819 - 04 ירדני בצלאל וחוה