מספר טלפון


9534890 - 04 (פקס) קרית עמל בי"ס ממלכתי
9534891 - 04 תגל עמרני צור
9534892 - 04 וילדר מעוז
9534893 - 04 אמסלם אבנר
9534894 - 04 זבידאת הלאל
9534895 - 04 מרגלית ציונה
9534896 - 04 עזרא אורי ונגה
9534897 - 04 סורין ורועי הד
9534898 - 04 רחום חי
9534899 - 04 כהן לימור