מספר טלפון


9534901 - 04 אביגדור צבי
9534902 - 04 רומאנו נתן ומגי
9534903 - 04 גלבוע גלבוע תחנת סיכה גרטנר את מינסטר
9534903 - 04 דליה גלבוע
9534904 - 04 גלבוע דליה
9534905 - 04 ברופמן פישל צומת
9534906 - 04 לוגר מנחם ובוקי
9534908 - 04 מלכה חנן
9534908 - 04 צרפתי יוסי