מספר טלפון


9534970 - 04 זבידת הנייה
9534971 - 04 אבו טורק סולימאן
9534972 - 04 וגנר יגאל
9534973 - 04 רועי חגית ויובל
9534975 - 04 סולימאן עמאד
9534976 - 04 בסיס שלמה ויהודית
9534977 - 04 זובידאת בורהאן
9534978 - 04 כעבייה נאיל
9534979 - 04 פרנק מיכה