מספר טלפון


9534980 - 04 גיל שחר
9534981 - 04 עמרי חן וירון
9534983 - 04 אובנטל כרמלה פנסיון כרמלה אובנטל
9534983 - 04 פנסיון כרמלה אובנטל
9534984 - 04 מאור הדס
9534986 - 04 בקתות אירוח לוי אבנר
9534987 - 04 חילף עני
9534988 - 04 צוות המקצוענים חלף עומר