מספר טלפון


9556060 - 04 חמו כרמית ואיציק
9556555 - 04 עכו א א הסעות עובדיה אמנון
9556555 - 04 עכו א א א כתום נהריה בע"מ
9556666 - 04 מוניות קווי הגליל בע"מ
9556677 - 04 לוי שושי
9556688 - 04 גפני יפתח
9556778 - 04 פרנקל איגור ורינה