מספר טלפון


2436344 - 050 מורדכי פור בורכאי ואו דקלה זליס
2436677 - 050 וינוס גלריות בע"מ ו או אגא ריאד
2436699 - 050 יעל סלמן