מספר טלפון


2450020 - 050 שלמה כהן
2450095 - 050 יעקב מור
2450345 - 050 אקאל ייברכן
2450487 - 050 ראובן שחר
2450675 - 050 לריסה גטלוב
2450709 - 050 אלכסנדר גולצמן
2450769 - 050 ראמי אבו ליל
2450877 - 050 אהרון איטליז עזר