מספר טלפון


2475465 - 050 שלמה פפיר
2475747 - 050 גינה אורן
2475767 - 050 פנינה בן שטרית