מספר טלפון


5205216 - 050 אוטו אקספרס (91) בע"מ
5205218 - 050 אשרף שחברי
5205219 - 050 דוד סויגי