מספר טלפון


5205220 - 050 אמזל תמר
5205225 - 050 זאב ברנשטיין
5205227 - 050 אילנה לזר