מספר טלפון


5205321 - 050 מאמון עאמר אבו עאמר
5205323 - 050 האוזמן שרה