מספר טלפון


5205332 - 050 סמי זנדח
5205335 - 050 שמעון קבלין
5205336 - 050 זכי אברהם
5205337 - 050 גלאל איסמעיל