מספר טלפון


5205390 - 050 פיין ליהו-ר ל פ י חקלאות בע"מ
5205391 - 050 ראובן איש רם
5205392 - 050 שאול סלהיב
5205393 - 050 אברהם מרטון
5205394 - 050 אלי פחימה
5205395 - 050 שלמה גברא