מספר טלפון


5205411 - 050 יחזקאלי או קשת איתמר תומר
5205416 - 050 יוספיה סימון
5205418 - 050 מכרות בזלת בע"מ
5205419 - 050 ראפע עיד