מספר טלפון


5205475 - 050 עמוס מנעולים - דיין עמוס
5205478 - 050 שרות לדייר הנרי אקוקה