מספר טלפון


5205520 - 050 דניאל נירגד
5205521 - 050 א ח י שילת בע"מ
5205527 - 050 ג'ללסי אחמד
5205528 - 050 גבי לוסקי