מספר טלפון


5205650 - 050 רונלייט תקשורת סלולרית בע"מ
5205651 - 050 ידידיה או לוין עמי ורדי
5205656 - 050 יצחק תורגמן