מספר טלפון


5205740 - 050 מיכל מוסז
5205743 - 050 י ש י ב מוסכים בע"מ
5205748 - 050 חברה להובלה רויזמן