מספר טלפון


5205784 - 050 ח'לוד עוואד
5205787 - 050 אטייח עומא