מספר טלפון


5205836 - 050 אסאר זולטה
5205837 - 050 יוסף פויזנר
5205838 - 050 בצמט טכנולוגיה והנדסה בע"מ