מספר טלפון


5205871 - 050 עלארא נאצר אדין
5205873 - 050 נחום שוקר נחצ'ה שרותי חשמל
5205879 - 050 ניזאר סיאד