מספר טלפון


5205891 - 050 פארוק מחמוד
5205892 - 050 יעקב ברנע
5205895 - 050 איאד אלשעאלה
5205897 - 050 רפאל גואטה
5205898 - 050 אורי עופר